Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΜΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2012


ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Τα αριθμητικά δεδομένα κατά το 2012, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, καταδεικνύουν ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων στο στρατιωτικό τομέα στην Κύπρο, με κάποιες ελαφρές τροποποιήσεις, παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι από το 2001 έως σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τη βασική στρατιωτική παρουσία των Βρετανών στο νησί όπως και για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ που δεν έχει επίσης μεταβληθεί.

Η διαπίστωση αυτή προκύπτει μέσα από τα ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για το συσχετισμό στρατιωτικών δυνάμεων το 2012, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζει και αναλύει ο Διευθυντής του Κέντρου Άριστος Αριστοτέλους

Σύμφωνα με τον κ. Αριστοτέλους, η διαπίστωση αυτή, τουλάχιστο όσο αφορά το Κυπριακό, υποδηλοί μια σταθερή κατάσταση στο στρατιωτικό τομέα που δεν είναι άσχετη με τις ακολουθούμενες πολιτικές και τις δυνατότητες των εμπλεκομένων πλευρών. Από την άλλη το συσσωρεμένο στρατιωτικό υλικό καθιστά το νησί εν δυνάμει επικίνδυνη πυριτιδαποθήκη και τυχόν ανάφλεξή ένεκα πολιτικών εξελίξεων ή τουρκικών φιλοδοξιών θα είχε ανυπολόγιστές επιπτώσεις στην Κύπρο και σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή.

Η ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, συνεχίζει ο κ. Αριστοτέλους, όπως και στην κυπριακή ΑΟΖ, διαφοροποιεί το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή και δίνει ώθηση σε νέες ευκαιρίες αλλά και σε προκλήσεις. Η στάση της τουρκικής πλευρά στο θέμα αυτό και η νέα εξωτερική της πολιτική στην περιοχή, δημιουργούν πρόσθετα σημεία τριβής της Κύπρου με τη χώρα αυτή, καθώς και νέες μορφές κινδύνου κατά κυπριακών συμφερόντων, που – χωρίς να υποτιμάται η αμυντική προπαρασκευή - μόνο με αρκετή διπλωματική και πολιτική σοφία μπορούν καλύτερα να αντιμετωπιστούν.

Καθοριστικό στοιχείο στην περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς αποτελούσε ανέκαθεν η κατάσταση της οικονομίας και οι οικονομικές προτεραιότητες της Λευκωσίας. Ως εκ τούτου η παρατεινόμενη οικονομική κρίση και η πιθανή επιδείνωσή της, προοιωνίζει αφόρητες πιέσεις στους αμυντικούς προϋπολογισμούς για το 2013, που υπό τις καλύτερες συνθήκες αναμένεται να κυμανθούν γύρω στο 1,8% του ΑΕΠ. ικανοποιώντας τουλάχιστο το μισθολόγιο και τη βασική συντήρηση του υλικού.

Οι οριακές μεταβολές που έχουν σημειωθεί πρόσφατα στο στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς, αφορούν κυρίως την απομάκρυνση από την ενεργό επιχειρησιακή χρήση πεπαλαιωμένων ΑΜΧ-30 και την αγορά αρμάτων μάχης τύπου Τ-80U. Επίσης, ο περιορισμός του έτους υπηρεσίας στην Εφεδρεία σε πιο «παραγωγικές» ηλικίες, ήτοι μέχρι τα 45, έχει μειώσει τη δύναμη των εφέδρων στις 50.000 περίπου.

Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα το 2012 έχει ως ακολούθως:

Σε έμψυχο υλικό η δύναμη της Ε.Φ. ανέρχεται στις 12.000 και οι έφεδροι στις 50.000. Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα στην πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) ανέρχεται στις 62.950.

Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό υπολογίζεται στις 36.000. Προστιθεμένων των 5.000 Τουρκοκύπριων ενόπλων και των 26.000 Τουρκοκύπριων εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 67.000.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι εξής αναλογίες δυνάμεων όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό:

• Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν τρεις Τούρκοι στρατιώτες.

• Ωστόσο λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού των δυνάμεων στις δύο πλευρές οι αριθμητικές αναλογίες μεταβάλλονται περίπου σε ένας προς ένα.

Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η Εθνική Φρουρά διαθέτει σήμερα 160 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179 τον προηγούμενο χρόνο. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης παρέμεινε καθ’ όλο το διάστημα της διαρρεύσασας δεκαετίας, αμετάβλητο στα 449 (441Μ-48Α5Τ1/Τ2 και 8 Μ-48 Α2 εκπαιδευτικά).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

• Για κάθε άρμα μάχης της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 2.8 τουρκικά.

• Ωστόσο εάν ληφθούν υπόψη και τα 61 άρματα της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 2.4 τουρκικά.

Η Εθνική Φρουρά διαθέτει συνολικά 402 Τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ). Οι κατοχικές δυνάμεις διαθέτουν 627 από τα οποίας τα 361 είναι τουρκικής κατασκευής τύπου ΑΑΡC και τα 266 αμερικανικής τύπου Μ-133.


• Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 1.5 τουρκικά.

Στα ίδια επίπεδα παραμένουν επίσης και οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 1678 και 855 άτομα αντίστοιχα.
* Τα στοιχεία προέρχονται από έγκυρες, ανοικτές και προσβάσιμες πηγές που αναφέρονται στην Έκθσεη του ΚΚΣΜΣάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Απειλές και Φόβοι Ελληνοκυπρίων - Προσδοκία Λύσης του Κυπριακού - Δυνατότητες ΕΕ, ΗΠΑ, ΟΗΕ να Συμβάλουν σε Λύση– Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης - Στρατιωτική Επιλογή


Αίσθημα απειλής από την τουρκική πλευρά διακατέχει το 78% των Ελληνοκυπρίων οι οποίοι αξιολογούν ως τις κυριότερες πέντε απειλές την κυριαρχία των εποίκων στα κατεχόμενα, τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης, την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ», την παρουσία των κατοχικών δυνάμεων στο νησί και το διεθνές εμπόριο με τα κατεχόμενα. Οι απειλές της Τουρκίας για την ΑΟΖ ιεραρχούνται στην έβδομη θέση.
Οι Τούρκοι στρατιωτικοί προκαλούν το μεγαλύτερο αίσθημα φόβου στο 81% των Ελληνοκυπρίων, οι έποικοι στο 73%, ο Ερντογάν και Έρογλου στο 51% αντίστοιχα, ενώ θετικότερα είναι τα αισθήματα και οι απόψεις για τον Ταλάτ και ακόμη πιο θετικά για τους Τουρκοκυπρίους.

Σχετικά με το Κυπριακό, το 74% δηλώνει ότι δεν ελπίζει ότι θα υπάρξει λύση στο σύντομο μέλλον στο Κυπριακό και μόνο 11% ελπίζει το αντίθετο. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος έχει την πεποίθηση ότι οι Τούρκοι στρατιωτικοί και η Τουρκία δεν επιθυμούν λύση στο Κυπριακό και μόνο ποσοστό 5% και 11% αντίστοιχα έχει αντίθετη άποψη.

Αίσθημα ελπίδας στο εθνικό πρόβλημα δημιουργεί στο 61% των Ελληνοκυπρίου η συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ και στο 52% η προσπάθεια της Τουρκία να ενταχθεί στην Ένωση. Ωστόσο μόνο το 14% πιστεύει βάσιμα ότι η Ε.Ε. μπορεί να πιέσει την Τουρκία για επίλυση του Κυπριακού, ενώ το ίδιο πιστεύει για τις ΗΠΑ το 33%.

Αναφορικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μόνο το 27% των Ελληνοκυπρίων πιστεύουν ότι αυτά μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό, ενώ καθόσον αφορά τη χρήση στρατιωτικών μέσων, μόνο το 8% πιστεύει ότι η Εθνική Φρουρά και οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να εξαναγκάσουν την Τουρκία να λύσει το πρόβλημα κατά ένα αποδεκτό για αυτούς τρόπο.

Τα ανωτέρω προκύπτουν με βάση τα στοιχεία ευρύτερης δημοσκόπησης του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών, που διεξήχθηκε μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2011 και 5 Ιανουαρίου 2012. Η έρευνα αφορούσε τυχαίο δείγμα 500 ατόμων άνω των 18 ετών, αντιπροσωπευτικό των αναλογιών της στρωματοποιημένης δομής του πληθυσμού των ελευθέρων περιοχών, τόσο σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του στο σύνολό, όσο και κατά επαρχία. Τα ευρήματά της έρευνας παρουσιάζονται και αναλύονται από το Διευθυντή του Κέντρου δρα Άριστο Αριστοτέλους.