Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Απειλές και Φόβοι Ελληνοκυπρίων - Προσδοκία Λύσης του Κυπριακού - Δυνατότητες ΕΕ, ΗΠΑ, ΟΗΕ να Συμβάλουν σε Λύση– Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης - Στρατιωτική Επιλογή


Αίσθημα απειλής από την τουρκική πλευρά διακατέχει το 78% των Ελληνοκυπρίων οι οποίοι αξιολογούν ως τις κυριότερες πέντε απειλές την κυριαρχία των εποίκων στα κατεχόμενα, τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης, την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ», την παρουσία των κατοχικών δυνάμεων στο νησί και το διεθνές εμπόριο με τα κατεχόμενα. Οι απειλές της Τουρκίας για την ΑΟΖ ιεραρχούνται στην έβδομη θέση.
Οι Τούρκοι στρατιωτικοί προκαλούν το μεγαλύτερο αίσθημα φόβου στο 81% των Ελληνοκυπρίων, οι έποικοι στο 73%, ο Ερντογάν και Έρογλου στο 51% αντίστοιχα, ενώ θετικότερα είναι τα αισθήματα και οι απόψεις για τον Ταλάτ και ακόμη πιο θετικά για τους Τουρκοκυπρίους.

Σχετικά με το Κυπριακό, το 74% δηλώνει ότι δεν ελπίζει ότι θα υπάρξει λύση στο σύντομο μέλλον στο Κυπριακό και μόνο 11% ελπίζει το αντίθετο. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος έχει την πεποίθηση ότι οι Τούρκοι στρατιωτικοί και η Τουρκία δεν επιθυμούν λύση στο Κυπριακό και μόνο ποσοστό 5% και 11% αντίστοιχα έχει αντίθετη άποψη.

Αίσθημα ελπίδας στο εθνικό πρόβλημα δημιουργεί στο 61% των Ελληνοκυπρίου η συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ και στο 52% η προσπάθεια της Τουρκία να ενταχθεί στην Ένωση. Ωστόσο μόνο το 14% πιστεύει βάσιμα ότι η Ε.Ε. μπορεί να πιέσει την Τουρκία για επίλυση του Κυπριακού, ενώ το ίδιο πιστεύει για τις ΗΠΑ το 33%.

Αναφορικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μόνο το 27% των Ελληνοκυπρίων πιστεύουν ότι αυτά μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό, ενώ καθόσον αφορά τη χρήση στρατιωτικών μέσων, μόνο το 8% πιστεύει ότι η Εθνική Φρουρά και οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να εξαναγκάσουν την Τουρκία να λύσει το πρόβλημα κατά ένα αποδεκτό για αυτούς τρόπο.

Τα ανωτέρω προκύπτουν με βάση τα στοιχεία ευρύτερης δημοσκόπησης του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών, που διεξήχθηκε μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2011 και 5 Ιανουαρίου 2012. Η έρευνα αφορούσε τυχαίο δείγμα 500 ατόμων άνω των 18 ετών, αντιπροσωπευτικό των αναλογιών της στρωματοποιημένης δομής του πληθυσμού των ελευθέρων περιοχών, τόσο σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του στο σύνολό, όσο και κατά επαρχία. Τα ευρήματά της έρευνας παρουσιάζονται και αναλύονται από το Διευθυντή του Κέντρου δρα Άριστο Αριστοτέλους.