Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΜΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2012


ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Τα αριθμητικά δεδομένα κατά το 2012, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, καταδεικνύουν ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων στο στρατιωτικό τομέα στην Κύπρο, με κάποιες ελαφρές τροποποιήσεις, παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι από το 2001 έως σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τη βασική στρατιωτική παρουσία των Βρετανών στο νησί όπως και για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ που δεν έχει επίσης μεταβληθεί.

Η διαπίστωση αυτή προκύπτει μέσα από τα ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για το συσχετισμό στρατιωτικών δυνάμεων το 2012, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζει και αναλύει ο Διευθυντής του Κέντρου Άριστος Αριστοτέλους

Σύμφωνα με τον κ. Αριστοτέλους, η διαπίστωση αυτή, τουλάχιστο όσο αφορά το Κυπριακό, υποδηλοί μια σταθερή κατάσταση στο στρατιωτικό τομέα που δεν είναι άσχετη με τις ακολουθούμενες πολιτικές και τις δυνατότητες των εμπλεκομένων πλευρών. Από την άλλη το συσσωρεμένο στρατιωτικό υλικό καθιστά το νησί εν δυνάμει επικίνδυνη πυριτιδαποθήκη και τυχόν ανάφλεξή ένεκα πολιτικών εξελίξεων ή τουρκικών φιλοδοξιών θα είχε ανυπολόγιστές επιπτώσεις στην Κύπρο και σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή.

Η ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, συνεχίζει ο κ. Αριστοτέλους, όπως και στην κυπριακή ΑΟΖ, διαφοροποιεί το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή και δίνει ώθηση σε νέες ευκαιρίες αλλά και σε προκλήσεις. Η στάση της τουρκικής πλευρά στο θέμα αυτό και η νέα εξωτερική της πολιτική στην περιοχή, δημιουργούν πρόσθετα σημεία τριβής της Κύπρου με τη χώρα αυτή, καθώς και νέες μορφές κινδύνου κατά κυπριακών συμφερόντων, που – χωρίς να υποτιμάται η αμυντική προπαρασκευή - μόνο με αρκετή διπλωματική και πολιτική σοφία μπορούν καλύτερα να αντιμετωπιστούν.

Καθοριστικό στοιχείο στην περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς αποτελούσε ανέκαθεν η κατάσταση της οικονομίας και οι οικονομικές προτεραιότητες της Λευκωσίας. Ως εκ τούτου η παρατεινόμενη οικονομική κρίση και η πιθανή επιδείνωσή της, προοιωνίζει αφόρητες πιέσεις στους αμυντικούς προϋπολογισμούς για το 2013, που υπό τις καλύτερες συνθήκες αναμένεται να κυμανθούν γύρω στο 1,8% του ΑΕΠ. ικανοποιώντας τουλάχιστο το μισθολόγιο και τη βασική συντήρηση του υλικού.

Οι οριακές μεταβολές που έχουν σημειωθεί πρόσφατα στο στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς, αφορούν κυρίως την απομάκρυνση από την ενεργό επιχειρησιακή χρήση πεπαλαιωμένων ΑΜΧ-30 και την αγορά αρμάτων μάχης τύπου Τ-80U. Επίσης, ο περιορισμός του έτους υπηρεσίας στην Εφεδρεία σε πιο «παραγωγικές» ηλικίες, ήτοι μέχρι τα 45, έχει μειώσει τη δύναμη των εφέδρων στις 50.000 περίπου.

Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα το 2012 έχει ως ακολούθως:

Σε έμψυχο υλικό η δύναμη της Ε.Φ. ανέρχεται στις 12.000 και οι έφεδροι στις 50.000. Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα στην πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) ανέρχεται στις 62.950.

Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό υπολογίζεται στις 36.000. Προστιθεμένων των 5.000 Τουρκοκύπριων ενόπλων και των 26.000 Τουρκοκύπριων εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 67.000.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι εξής αναλογίες δυνάμεων όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό:

• Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν τρεις Τούρκοι στρατιώτες.

• Ωστόσο λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού των δυνάμεων στις δύο πλευρές οι αριθμητικές αναλογίες μεταβάλλονται περίπου σε ένας προς ένα.

Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η Εθνική Φρουρά διαθέτει σήμερα 160 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179 τον προηγούμενο χρόνο. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης παρέμεινε καθ’ όλο το διάστημα της διαρρεύσασας δεκαετίας, αμετάβλητο στα 449 (441Μ-48Α5Τ1/Τ2 και 8 Μ-48 Α2 εκπαιδευτικά).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

• Για κάθε άρμα μάχης της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 2.8 τουρκικά.

• Ωστόσο εάν ληφθούν υπόψη και τα 61 άρματα της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 2.4 τουρκικά.

Η Εθνική Φρουρά διαθέτει συνολικά 402 Τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ). Οι κατοχικές δυνάμεις διαθέτουν 627 από τα οποίας τα 361 είναι τουρκικής κατασκευής τύπου ΑΑΡC και τα 266 αμερικανικής τύπου Μ-133.


• Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 1.5 τουρκικά.

Στα ίδια επίπεδα παραμένουν επίσης και οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 1678 και 855 άτομα αντίστοιχα.
* Τα στοιχεία προέρχονται από έγκυρες, ανοικτές και προσβάσιμες πηγές που αναφέρονται στην Έκθσεη του ΚΚΣΜ