Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2009

ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Παρά τo ότι έχουν περάσει πέντε χρόνια από το άνοιγμα των σημείων ελέγχου στη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός, για διακίνηση προς και από τις ελεύθερες περιοχές, την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ε.Ε - Τουρκίας, οι δυνάμεις των αντιπάλων πλευρών στο στρατιωτικό τομέα στον κυπριακό χώρο παραμένουν και το 2009 αμετάβλητες. Το στρατιωτικό τοπίο συμπληρώνουν οι δυνάμεις των βρετανικών βάσεων και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ .

Η Τουρκία συνεχίζει να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα ικανοτήτων τις κατοχικές δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένων των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της Κύπρου για ενδυνάμωση της θέσης της στην Ε.Ε. και τη συμμόρφωση της με τους οικονομικούς δείκτες της Ένωσης, καθώς και των βελτιωμένων συνθηκών ασφάλειας στο νησί, σημειώθηκε επιβράδυνση στο ρυθμό εισαγωγής οπλισμού. Σ΄αυτό συνέβαλε και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Ως εκ τούτου οι αμυντικές δαπάνες στην Κυπριακή Δημοκρατία παραμένουν σταθερά στο 2.1% - 2.3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ( ΑΠΕ). Παρά ταύτα αυτές είναι κάπως πιο ψηλές ως ποσοστό από το μέσο όρο αμυντικών δαπανών στο χώρο της Ε.Ε., ο οποίος ανέρχεται στο 1.9%.

Διαπιστώσεις
Από τα στοιχεία για το 2009 προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις

· Το ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό των κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο παραμένει στις 36.000 και μαζί με τους 5.000 Τουρκοκύπριους ενόπλου κυμαίνεται γύρω στις 41.000.

Από την άλλη οι δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς ανέρχονται στις 12.000 και μαζί με τις δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ φθάνουν γύρω στις 13.000 περίπου. Δηλαδή για κάθε Εθνοφρουρό αναλογούν σήμερα 3,1 Τούρκοι στρατιώτες.

· Τα άρματα μάχης των κατοχικών δυνάμεων παραμένουν στα 449 ( 441Μ-48Α5Τ1/Τ2 και 8 Μ-48 Α2 εκπαιδευτικά), όπως και κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, σε σύγκριση με 300 που ήταν το 2000.

Για κάθε άρμα μάχης της Εθνικής Φρουράς αναλογούν σήμερα 3 τουρκικά. Αν υπολογιστούν και τα 61 άρματα της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 2,09 τουρκικά.

· Ο αριθμός των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) των κατοχικών δυνάμεων, παραμένει στα 627.

Από τα 627 τα 361 είναι τουρκικής κατασκευής τύπου ΑΑΡC και τα 266 αμερικανικής τύπου Μ-133. Στην Εθνική Φρουρά ο αριθμός των ΤΟΜΠ είναι 402.

Τουρκικές προθέσεις

Με τη διατήρηση αυξημένων στρατιωτικών ικανοτήτων στην Κύπρο, η Τουρκία φαίνεται να επιδιώκει τα εξής:

(α) Την προς όφελος της διατήρηση της υφιστάμενης ανισορροπίας στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί και κατ’ επέκταση τη συνεχούς διασφάλισης της ισχυρής διαπραγματευτικής της θέσης στο Κυπριακό, καθώς και τη στήριξη των προσπαθειών νομιμοποίησης του καθεστώτος.

(β) Την υπογράμμιση της εμμονής της στη διαιώνιση και μονιμοποίηση της στρατιωτικής της παρουσίας και του στρατηγικού ελέγχου της στην Κύπρο.

(γ) Τη διατήρηση του ελέγχου της επί του κατοχικού καθεστώτος και της πολιτικής δραστηριότητας των Τουρκοκυπρίων, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τις στρατηγικές της επιδιώξεις στο νησί.

(δ) Τη διατήρηση της ικανότητας να επηρεάζει εξελίξεις στις ελεύθερες περιοχές και να εκβιάζει την ελληνοκυπριακή πλευρά και να δημιουργεί αμφισβητήσεις για την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ξηρά και στο θαλάσσιο και εναέριο χώρο της Κύπρου.

Πηγές
Τα στοιχεία προέρχονται από ανοικτές και έγκυρες πηγές, προσβάσιμες στο κοινό και περιλαμβάνουν το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών Λονδίνου, το SIPRI, το NATO, τον ΟΑΣΕ, το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλα
.


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 2009

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό
Η ισχύς της Εθνικής Φρουράς σε ανθρώπινο δυναμικό ανέρχεται συνολικά γύρω στις 13.000, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

Στην Εθνική Φρουρά υπηρετούν εθελοντικά περί τις 430 γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το 3.5 % του στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού του σώματος.

Διοίκηση και Δομή
Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία.

Η Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη της αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται ακόμη σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς.

Οι δυνάμεις των σχηματισμών αυτών συμπληρώνονται σε περίπτωση πολέμου με την επιστράτευση εφέδρων και εθνοφυλάκων.

Εφεδρείες
Το σύνολο των εφέδρων και εθνοφυλάκων ανέρχεται στις 70 και πλέον χιλιάδες.

Οργάνωση
Σώμα Στρατού 1
Μεραρχίες Πεζικού 2
Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία 1
Ταξιαρχίες Πεζικού 2
Σύνταγμα Καταδρομών 1

Οπλοστάσιο
Άρματα Μάχης:
Συνολικά 154 άρματα μάχης, ήτοι:
41 T-80U
52 ΑΜΧ-30Β-2
61 ΑΜΧ-30

Τεθωρακισμένα Οχήματα (Αναγνωριστικά/Μάχης):
Συνολικά 139 οχήματα βραζιλιάνικης κατασκευής, ήτοι:
124 ΕΕ-9 Κασκαβέλ
15 ΕΕ-3 Τζιαραράκα.

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης:
Συνολικά 70 ΤΟΜΑ, ήτοι:
27 VAB-VCI γαλλικής κατασκευής
43 BMP-3 ρωσικής κατασκευής

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού:
168 Λεωνίδας ελληνικής κατασκευής
125 VAB γαλλικής κατασκευής
16 AMX-VCP γαλλικής κατασκευής

Πυροβολικό:
Συνολικά 160 και πλέον πυροβόλα, ήτοι:
36 25-pdr 88 χιλ. (αποθηκευμένα)
20 M-1944 100 χιλ.
72 Μ-56 105 χιλ.
12 ΤR F1 155 χιλ.
12 MK F3 155χιλ. αυτοκινούμενα πυροβόλα
12 Zuzana 155 χιλ. αυτοκινούμενα πυροβόλα

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων:
18 FRY M-63 Plamen 128χιλ.
4 BM-21 122 χιλ

Όλμοι:
Συνολικά 376 και
πλέον, ήτοι:
170 E-44 81χιλ.
70+ M1/M29 81χιλ. (αποθηκευμένοι)
20 M –30/M-2 107χιλ.
116 RT61 120 χιλ.

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα Όπλα:
Συνολικά 67, ήτοι:
45 Μilan (15 επί των Τζιαραράκα)
22 HOT (18 επί των VAB)

Εκτοξευτήρες Βλημάτων:
Μ-72 LAW 66 χιλ.
850 + RPG-7 knout 73 χιλ.
1000 Apilas 112 χιλ.

Πυροβόλα Άνευ Οπισθοδρομήσεως:
Συνολικά 184, ήτοι:
40 ΕΜ- 67 90χιλ.
144 Μ-40Α1 106 χιλ., M-40 144 106 χιλ.

Αντιαεροπορικά Μέσα:
Συνολικά 172, ήτοι:
36 Μ-55 20χιλ.
24 GDF-003 με Skyguard 35χιλ.
20 Μ-1 40χιλ.
60 Mistral συστήματα εδάφους αέρος
24 Aspide συστήματα εδάφους αέρος
6 SA-15 ( Tor-M1) συστήματα εδάφους αέρος

Πλωτά Μέσα:
2 ακταιωροί (Salamis και Kyrenia)
11 περίπου ταχύπλοα και άλλα σκάφη
1 μοίρα παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet
Αεροσκάφη:
1 ΒΝ-2 Islander
1 PC – 9 εκπαιδευτικό

Ελικόπτερα:
Συνολικά 16, ήτοι
11 Μi – 35P
2 Bell UH – 1H
2 Bell 206C,
4 SA-342 Gazelle ( με HOT),


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

Οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο αριθμούν γύρω στις 1.250. Τις δυνάμεις αυτές αποτελούν κυρίως η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), που αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως, Αριθμός Ελλήνων αξιωματικών στελεχώνουν την Εθνική Φρουρά.

Οι Ελληνική Δύναμη Κύπρου έχει μετατραπεί σε Μηχανοκίνητο Συγκρότημα .

Οπλοστάσιο
Το οπλοστάσιο των Ελληνικών Δυνάμεων στην Κύπρο περιλαμβάνει:

Άρματα Μάχης:
61 M-48 A5 MOLF

Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού:
80 Λεωνίδας

Πυροβoλικό:
Συνολικά 18 και πλέον, ήτοι:
12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ.
6 Μ-110Α2 203 χιλ,
6 M-107 175 χιλ.

Όλμοι

ΠΑΟ


ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ

Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό
Τα τουρκικά στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου ανέρχονται σε 36.000. Η δύναμη αυτή προέρχεται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία, και είναι ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ.

Η βάση της οργάνωσης των κατοχικών δυνάμεων συνεχίζει ακόμη να είναι η μεραρχία, αν και στην ίδια την Τουρκία οι δυνάμεις αυτές έχουν εξ' ολοκλήρου μετατραπεί σε ταξιαρχίες.

Όργάνωση
Σώμα Στρατού 1
Μεραρχίες Πεζικού 2
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (ΤΟΥΡΔΥΚ) 1
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1
Τάγματα Κομάντος 2

Οπλοστάσιο
Άρματα Μάχης:
Συνολικά 449, ήτοι:
441 Μ-48Α5 Τ1/Τ2
8 Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά).
Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού:
Συνολικά 627, ήτοι:
361ΑΑPC
266 Μ-113.

Πυροβολικό:
Συνολικά 232 και πλέον, ήτοι:
72 Μ 101Α1 105χιλ.
18 Μ-114Α2 155χιλ.
12 Μ-115 203χιλ.
90 Μ-44Τ 155χιλ. αυτοκινούμενα πυροβόλα


Πολυεκτοξευτήρες Βλημάτων 6 Τ-115 122χιλ.

Όλμοι:
Συνολικά 450, ήτοι:
175 81χιλ.
148 Μ-30 107χιλ.
127 ΗΥ–12 120χιλ.

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα Βλήματα:
Συνολικά 114, ήτοι:
66 Μilan,
48 TOW

Εκτοξευτήρες Πυραύλων:
M-72 LAW 66χιλ. ( απροσδιόριστος αριθμός)
4 ,Πυροβόλα Άνευ Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ):
Μ-67 90χιλ. ( απροσδιόριστος αριθμός)
192 Μ-40Α1 106χιλ.

Αντιαεροπορικά:
Rh 202 20 χιλ. (απροσδιόριστος αριθμός)
16 GDF- 003 35χιλ.
48 Μ-1 40χιλ.

Συστήματα Εδάφους Αέρος:
50 και πλέον Stinger

Ραντάρ:
AN/TRQ-36

Αεροσκάφη:
3 U-17
F-16C/D περιοδική στάθμευση
F-4E περιοδική στάθμευση

Ελικόπτερα:
3 UH-1H
S-70A περιοδική στάθμευση
1 AS-532UL Cougar περιοδική στάθμευση

Πλοία:
1 ακταιωρός Caner Goyneli


ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό
Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις 3.500 – 5.000.

Εφεδρείες
Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:

11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή,

10.000 για τη δεύτερη γραμμή

5.000 για την τρίτη γραμμή.

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός
Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:

73 Όλμους 120 χιλ.

6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα Βλήματα Milan

36 ΠΑΟ 106 χιλ.

Πλωτά Μέσα:
1 περιπολικό Rauf Denktash,
2 Mk5
2 SG45/SG46.
1 PCI


ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1 Σμήνος Έρευνας και Διάσωσης
με ελικόπτερα Bell 412 Twin Huey

269: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Στρατός
Ανθρώπινο Δυναμικό: 2110

2 Τάγματα Πεζικού
1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης
Σχηματισμός Ελικοπτέρων

Αεροπορία
Ανθρώπινο Δυναμικό : 1140

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

Ναυτικό
Ανθρώπινο Δυναμικό : 25


ΔΥΝΑΜΗ ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Αργεντινή: 295

Αυστρία: 4

Βραζιλία: 1

Ηνωμένο Βασίλειο: 269

Κάναδάς: 1

Ουγγαρία: 83

Παραγουάη: 15

Περού : 15

Σλοβακία: 193

Χιλή : 15

Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει 69 πολιτικούς αστυνομικούς
και 143 άτομα, πολιτικό προσωπικό

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο δημόσιος τομέας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών και της λειτουργίας της πολιτείας, βιώνει καθημερινά την πίεση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του κοινού για εξυπηρέτηση του, αφού τουλάχιστο το 97% των πολιτών από την ηλικία των 18 χρονών και άνω συναλλάσσεται με κάποια από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να γνωρίζει με ποιες Υπηρεσίες του συναλλάσσονται περισσότερο οι πολίτες και ποια είναι η γενικότερη εμπειρία τους με αυτές αλλά και με ποιους τρόπους επικοινωνούν συνήθως μαζί του. Να ακούσει τη γνώμη τους, για το ποιες κρίνει ως καλύτερες και ποιες ως χειρότερες, όσον αφορά την εξυπηρέτηση τους. Επίσης να αφουγκραστεί τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πολίτη, τις απόψεις και εκτιμήσεις του κοινού για τις υπηρεσίες που του προσφέρει, για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του. Να μάθει τους λόγους που θεωρούν οι πολίτες ότι αναγκάζουν τη Δημόσια Υπηρεσία να λειτουργεί σε μη ικανοποιητικό βαθμό, καθώς και την άποψη τους για το τι πρέπει να γίνει για να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία.

Σε αυτά τα ερωτηματικά επεδίωξε να απαντήσει σχετική έρευνά μας με την πεποίθηση ότι τα ευρήματά της θα αποτελέσουν τροφή για περαιτέρω συζήτηση και θετικό προβληματισμό στην προσπάθεια βελτίωσης των Υπηρεσιών του Δημοσίου . Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιλέγηκε η μέθοδος της έρευνας αγοράς κατά τη διάρκεια της οποίας ρωτήθηκε ένα δείγμα 604 πολιτών, αντιπροσωπευτικό της στρωματοποιημένης δομής του πληθυσμού, εκ των οποίων μόνο οι 16 ( 3%) δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία συναλλαγή με το Δημόσιο τα τελευταία δυο χρόνια. Η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία της στατιστικής επιστήμης για τις δημοσκοπήσεις, μεταξύ 13 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2009 και περιλαμβάνει όλα τα κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά Η όλη έρευνα διεξάχθηκε με την στενή παρακολούθηση και εποπτεία σε όλες της τις φάσεις από εγκεκριμένο Γραφείο Δημοσκοπήσεων, μέλους του Συνδέμου των Γραφείων Ερευνών και Δημοσκοπήσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Οι Κύπριοι πολίτες στο σύνολό τους, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είχαν κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια συναλλαγή με κάποια ή κάποιες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Ορισμένες από τις Υπηρεσίες αυτές το κοινό τις χρησιμοποιεί πιο συχνά από άλλες και έχουν σχέση με θέματα υγείας, ασφάλειας ή αστυνομίας, περιουσιακά και πολεοδομίας, συντάξεις και εισφορές, θέματα ευημερίας κ.λπ. Οι περισσότεροι επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες αυτές είτε με προσωπικές επισκέψεις, είτε τηλεφωνικώς, είτε με αλληλογραφία, είτε και μέσω τρίτων.

· Ορισμένες Υπηρεσίες του Δημοσίου λειτουργούν κατά τη γνώμη του κοινού αποτελεσματικά και αποτελούν υπόδειγμα για άλλες.

· Ωστόσο, για τις περισσότερες από αυτές και ιδίως εκείνες με τις οποίες οι πολίτες έχουν συχνότερη επικοινωνία και συναλλαγή, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει καθόλου θετική άποψη και σε ορισμένες περιπτώσεις η γνώμη τους είναι έντονα αρνητική.

· Το κοινό δεν αξιολογεί θετικά στο σύνολό τους τις Υπηρεσίες ή τα Τμήματα του Δημοσίου σε σχέση με την ανταπόκρισή τους κατά τη διάρκεια, είτε της προσωπικής του επίσκεψης, είτε της τηλεφωνικής του επικοινωνίας, είτε της αλληλογραφίας μαζί του.

· Την ίδια πεποίθηση έχει το κοινό για την ταχύτητα με την οποία απαντούν στα θέματα των πολιτών και την μεταχείριση που τυγχάνουν από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως και για την αποτελεσματικότητα τους.

· Αρνητική είναι και η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών στην αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών, σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως η ευγένεια, η φιλικότητα, η προθυμία εξυπηρέτησης του κοινού, ο επαγγελματισμός, η ευελιξία, η ίση μεταχείριση, η ταχεία εξυπηρέτηση και η αποτελεσματικότητα.

· Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (73 %) ομολογούν ότι έχουν χρησιμοποιήσει μέσο για να κάνουν τη δουλειά τους στη Δημόσια Υπηρεσία και μόνο το 22% δηλώνει το αντίθετο. Μέσο έχει χρησιμοποιήσει και το 77% των δημοσίων υπαλλήλων.

· Το κοινό πιστεύει ότι η κατάσταση όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω είναι κυρίως αποτέλεσμα της νοοτροπίας που υπάρχει στη Δημόσια Υπηρεσία, της μονιμότητας και της έλλειψης ενδιαφέροντος αλλά και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων υποδεικνύει ότι οφείλεται και στο ότι χρειάζεται «λάδωμα».

· Οι πεποιθήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες στη Λάρνακα και Πάφο, ενώ και στις άλλες επαρχίες και στις διάφορες κατηγορίες ερωτηθέντων, τα ποσοστά είναι ψηλά και χρήζουν καθολικής μελέτης και προβληματισμού από τους λειτουργούς του Δημοσίου και τους αρμοδίους.


ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα και διαπιστώσεις παρατίθενται πιο κάτω:

1. Υπηρεσίες συχνότερης συναλλαγής του κοινού με το Δημόσιο
Με εξαίρεση ποσοστό της τάξης του 3%, το υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού των ελευθέρων περιοχών από 18 ετών και άνω, είχε κάποιου είδους συναλλαγή με το δημόσιο τομέα κατά τα τελευταία δύο χρόνια (2007 – 2008). Οι περισσότεροι από αυτούς έκαναν συχνότερη χρήση των Νοσοκομείων και Ιατρικών Υπηρεσιών (47%), των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (45%), της Αστυνομίας (44%), του Κτηματολογίου (43%) και της Επαρχιακής Διοίκησης (30%).


2. Γενική εμπειρία με Υπηρεσίες του Δημοσίου
Η άποψη της πλειοψηφίας του κοινού από τις εμπειρίες του με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου στο σύνολό τους δεν είναι ενθαρρυντική.Το 60% την κρίνει ως καθόλου/ λίγο θετική έως και όχι και τόσο θετική. Από τις επαγγελματικές κατηγορίες το υψηλότερο ποσοστό με θετική γνώμη 56% είναι των υπαλλήλων του Δημοσίου.

3. Χειρότερη και καλύτερη γνώμη του κοινού για Υπηρεσίες του Δημοσίου
Τα Νοσοκομεία και τις Ιατρικές Υπηρεσίες, το Κτηματολόγιο, την Πολεοδομία, την Αστυνομία και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, οι πολίτες τις κατατάσσουν ανάμεσα στις πέντε πρώτες Υπηρεσίες για τις οποίες έχουν τη χειρότερη γνώμη. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό του κοινού με έντονη αρνητική άποψη για ορισμένες Υπηρεσίες στην Λάρνακα και Πάφο. Από την άλλη, ανάμεσα στις δύο πρώτες Υπηρεσίες που έχει την καλύτερη γνώμη, το κοινό στο σύνολο, υποδεικνύει το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Πυροσβεστική. Τα ποσοστά εκείνων που δηλώνουν δεν ξέρω / δεν απαντώ για τη χειρότερη ή την καλύτερη υπηρεσία, ανέρχονται σε 18% και 26% αντίστοιχα.

4. Συχνότεροι τρόποι επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου
Οι συχνότεροι τρόποι επικοινωνίας του κοινού με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου είναι μέσω προσωπικών επισκέψεων ( 79% ), τηλεφωνικώς ( 66% ) και αλληλογραφίας ( 30% ). Η ίδια περίπου σειρά στη χρήση των διαφόρων μορφών επικοινωνίας με το Δημόσιο διαπιστώνεται και κατά επαρχία.

5. Αξιολόγηση συνολικής ανταπόκρισης του Δημοσίου
Οι πολίτες ωστόσο αξιολογούν αρνητικά την ανταπόκριση του Δημοσίου στις προαναφερθείσες μορφές επικοινωνίας τους μαζί του. Η ίδια διαπίστωση γίνεται και στις επαρχίες με ιδιαίτερα αρνητική άποψη να έχει το 80% των Λαρνακέων και το 60% των Παφιτών όσον αφορά την επικοινωνία με αλληλογραφία, και 65% και 38% αντίστοιχα αναφορικά με την προσωπική επίσκεψη. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την τηλεφωνική επικοινωνία είναι 58% στη Λάρνακα και 37% στην Πάφο.

6. Πόσο έγκαιρα απαντούν σε επικοινωνία του κοινού
Όσον αφορά το πόσο έγκαιρα απαντούν οι Υπηρεσίες του Δημοσίου στην επικοινωνία του κοινού μαζί τους, το 53% των πολιτών δηλώνει καθόλου/λίγο έγκαιρα. Μόνο 25% ανέφερε αρκετά/ πολύ έγκαιρα. Από τις επαγγελματικές τάξεις 63% των επιχειρηματιών και 60% των ιδιωτικών υπαλλήλων, δηλώνουν καθόλου/ λίγο έγκαιρα. Την ίδια άποψη έχει και το 49% των δημοσίων υπαλλήλων.

7. Πόσο καλά μεταχειρίζονται τους πολίτες
Οι απόψεις του κοινού για το πόσο καλά μεταχειρίζονται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου τους πολίτες, δεν είναι οι καλύτερες. Μόνο το 26% δηλώνει ότι οι πολίτες τυγχάνουν καλής/πολύ καλής μεταχείρισης. Η μεγάλη πλειοψηφία, ήτοι το 38% και το 31% (σύνολο 69%), δηλώνει πολύ κακά/ κακά και ούτε καλά ούτε κακά αντίστοιχα. Στις επαρχίες, οι Λαρνακείς και οι Παφίτες, με ποσοστό 74% και 43% αντίστοιχα, θεωρούν τη μεταχείριση των πολιτών από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου ως πολύ κακή/ κακή.

8. Πόσο αποτελεσματικά χειρίζονται τις υποθέσεις των πολιτών
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα με την οποία οι Υπηρεσίες του Δημοσίου χειρίζονται τα θέματα των πολιτών, φαίνεται κι εδώ η εικόνα να μην είναι η καλύτερη. Το 65% των ερωτηθέντων απαντούν καθόλου έως όχι και τόσο καλά . Τη γνώμη ότι είναι αρκετά/ πολύ αποτελεσματικά, έχει το 28% των πολιτών. Από τις επαγγελματικές τάξεις το υψηλότερο ποσοστό εκείνων που έχουν θετική γνώμη για την αποτελεσματικότητα των χειρισμών του Δημοσίου στα θέματα των πολιτών είναι μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, ήτοι 40%, σε αντίθεση με 26% των επιχειρηματιών και 23% των ιδιωτικών υπαλλήλων.

9. Η χρησιμοποίηση μέσου
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (73%) δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει μέσο για να γίνει η δουλειά του με Υπηρεσία του Δημοσίου. Αισθητά ψηλότερο είναι το ποσοστό εκείνων που προβαίνουν στην παραδοχή αυτή στη Λάρνακα (84%) και στην Πάφο (80%). Ακόμη και το 77% των δημοσίων υπαλλήλων δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει μέσο για να γίνει η δουλειά του στη Δημόσια Υπηρεσία.

10. Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών προσφερόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου
Ένα ψηλό ποσοστό πολιτών αξιολογεί αρνητικά εν πολλοίς τις υπηρεσίες του Δημοσίου σε σχέση ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (ευγένεια – φιλικότητα – προθυμία εξυπηρέτησης, επαγγελματισμό, ίση μεταχείριση, ταχύτητα εξυπηρέτησης, ευελιξία, αποτελεσματικότητα). Τα ποσοστά εκείνων που κρίνουν ότι είναι πολύ κακά/ κακά όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά κυμαίνονται μεταξύ 41% - 54%. Το ποσοστό εκείνων που τα κρίνουν ως ούτε καλά ούτε θετικά είναι μεταξύ 15%-29% και εκείνων που λένε μάλλον καλά /πολύ καλά 8%-21%. Το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό παίρνει η ίση μεταχείριση των πολιτών (59%) και η ταχύτητα εξυπηρέτησης (54%). Το υψηλότερο θετικό ποσοστό παίρνει η φιλικότητα, η ευγένεια και η προθυμία εξυπηρέτησης με 21%.

11. Λόγοι που δεν λειτουργεί ικανοποιητικά η Δημόσια Υπηρεσία
Ως τους κυριότερους λόγους για τους οποίους δεν λειτουργεί ικανοποιητικά το Δημόσιο για την εξυπηρέτηση του πολίτη, το κοινό ιεραρχεί ψηλά τα εξής: Το 68% αναφέρει τη νοοτροπία, το 55% ότι οι υπάλληλοι του δημοσίου δεν φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, το 51% λέει απουσία ενδιαφέροντος, το 37% ότι χρειάζεται «λάδωμα» και το 36% ότι υπάρχει έλλειψη ελέγχου από ανωτέρους. Αξιοπρόσεχτη είναι η άποψη των πολιτών στη Λάρνακα και Πάφο όπου το 68% και το 49% αντίστοιχα υποστηρίζουν ότι χρειάζεται «λάδωμα». Την ίδια άποψη έχει και το 29% των δημοσίων υπαλλήλων.

12. Αξιολόγηση εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας κατά Υπηρεσία
Πολεοδομία, Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τα Νοσοκομεία και οι Ιατρικές Υπηρεσίες, η Αστυνομία, το Κτηματολόγιο, το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Γραφείο Ευημερίας παίρνουν την αρνητικότερη αξιολόγηση από το κοινό σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση και αποτελεσματικότητα τους.Ηπιότεροι στην αξιολόγηση τους είναι γενικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι όμως εν πάση περιπτώσει, με σχετικά ψηλά ποσοστά, αξιολογούν αρνητικά διάφορες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Πολύ θετικά αξιολογεί το κοινό Υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.


13. Για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας
Πεποίθηση της πλειοψηφίας των πολιτών ( 64%) είναι ότι για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή και να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Το 41% υποδεικνύει την κατάργηση της μονιμότητας και ένα εξίσου ψηλό ποσοστό την αύξηση των τιμωριών. Την αλλαγή νοοτροπίας υποδεικνύει και το 67% των δημοσίων υπαλλήλων.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΩΣΙΑ
Του Άριστου Αριστοτέλους

Συμφωνία για το South Stream
- μηνύματα γεωπολιτικής


Οι σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας είναι πολύ μακρινές, περίπλοκες και κατά καιρούς έντονα ανταγωνιστικές, αν και στη μεταψυχροπολεμική εποχή οι δύο χώρες είναι και σημαντικοί εμπορικοί εταίροι. Η συμφωνία μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τη Ρωσία μέσω Τουρκίας, το φιλόδοξο ρωσικό έργο South Stream - όπως και οι άλλες συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν οι δύο χώρες – μπορεί να είναι αμφισβητήσιμο αν θα υλοποιηθεί, αλλά γεωπολιτικά θα προκαλέσει αίσθηση στην Ευρώπη.

Η συμφωνία συνομολογείται σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιχειρεί την ενεργειακή απεξάρτησή της από τη Μόσχα με την προώθηση σχεδίων δημιουργίας αγωγών έλευσης φυσικού αερίου από τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, οπότε και ενδεχόμενα να αντιστρατεύεται τα σχέδια των Ευρωπαίων, παρά τις προς το αντίθετο τουρκικές δηλώσεις. Το έργο που ευνοούν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι είναι γνωστό ως Nabucco και οι αγωγοί του θα διέρχονται επίσης από την Τουρκία.

Η ρωσοτουρκική συμφωνία για το South Stream, ίσως να είναι απίθανο να υλοποιηθεί, τουλάχιστο μεσοπρόθεσμα - κυρίως ένεκα λογισμικών και οικονομικών πραγματικοτήτων - όπως και η Nabucco. Όμως στο κόσμο της γεωπολιτικής, συμφωνίες σαν αυτές, που αφορούν το ζωτικό θέμα της ενέργειας και τους παίχτες που εμπλέκονται σ’ αυτές, μπορεί και από μόνες του να έχουν σημασία. Η συμφωνία για το South Stream στέλλει, από τη μια, μηνύματα για την ευκολία με την οποία η Ρωσία μπορεί να επιστρατεύει στρατηγικούς συνεταίρους στην Ευρώπη, όπως η Τουρκία ή και η Ιταλία, για να αναχαιτίσει τις εναλλακτικές ενεργειακές και ανταγωνιστικές λύσεις των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων. Από την άλλη είναι αποκαλυπτικές όχι μόνο του διπλού παιχνιδιού το οποίο η Άγκυρα παίζει εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της θέση, αλλά και των ευρύτερων περιφερειακών πολιτικών φιλοδοξιών της, που επεκτείνονται πέραν των παραδοσιακών σχέσεων με τους δυτικούς σύμμαχους της. Επίσης καθορίζει εν μέρει και το στίγμα των μελλοντικών ζυμώσεων, και τουρκικών πιέσεων σε προσεχείς συζητήσεις για το θέμα του Κεφαλαίου της Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

7 Αυγούστου 2009Ν. Οσετία:
Η ρωσική αρκούδα
δείχνει τα νύχια της
και προειδοποιεί

Η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ καθεστώτος της Τυφλίδας και των Ρώσων, για τον έλεγχο της αποσχισθείσας από τη Γεωργία το 1993 φιλορωσικής Νότιας Οσετίας, η οποία οδεύει προς το τέλος της με συντριπτική νίκη της Μόσχας, είναι βέβαια σημαντική ως τοπική σύρραξη για το δράμα και τη συμφορά που έχει συσσωρεύει. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την πορεία των διεθνών σχέσεων, τόσο σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό ισχύος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία στην περιοχή του Καυκάσου και αλλού, όσον και για τα μαθήματα που αυτή εμπεριέχει.

Σχετικά με τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας είναι φανερό πια ότι, για κάποιες ενέργειες και μεθοδεύσεις των Αμερικανών, για τους Ρώσους ο κόμπος έφθασε στο κτένι, προκαλώντας προβληματισμούς για τις τάσεις στις διεθνείς σχέσεις. Εκμεταλλευόμενες την ανίσχυρη θέση στην οποία η Μόσχα βρισκόταν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι ΗΠΑ επεξέτειναν την ηγεμονία τους, μέσω του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη, πρώτα, και της ένταξης στο ΝΑΤΟ αργότερα, σε πλείστες από τις πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες, προκαλώντας την ανησυχία και την αποδοκιμασία του Κρεμλίνου.

Στο μεταξύ κι ενώ η Ρωσία ανασυγκροτείται και αναδύεται ως παγκόσμια δύναμη, οι σχέσεις της με την αμερικανική υπερδύναμη άρχισαν να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αναβίωσης του ψυχρού πολέμου. Σ’ αυτό συνέβαλαν μεταξύ άλλων η απόφαση της Ουάσιγκτον να προχωρήσει με την αντιπυραυλική άμυνα στην Ευρώπη και η παραβίαση των συμφωνιών για τον περιορισμό των συμβατικών όπλων από τις πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Όμως η προώθηση της ανεξαρτητοποίησης του Κόσσοβου, η πρόθεση για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η απόφαση για ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για επέκταση της Ατλαντικής Συμμαχίας στη Γεωργία, εδραιώνοντας και ιδρυματοποιώντας την αμερικανική επιρροή στην υψίστης στρατηγικής σημασία περιοχή του Καυκάσου και περικυκλώνοντας τη Ρωσία, αποτέλεσαν ιδιαίτερη πρόκληση για την ρωσική αρκούδα που άρχισε να τρίζει τα δόντια και να προειδοποιεί με αντιδράσεις.

Η στρατιωτική απάντηση της Μόσχας στην απερίσκεπτη ενέργεια της Γεωργίας να επανακτήσει με πολεμικά μέσα τον έλεγχο της Ν. Οσετίας, ήταν και μια σημαδιακή πράξη. Με την άμεση δράση της υπογράμμιζε προς κάθε κατεύθυνση την αποφασιστικότητα της να μην επιτρέψει μια ζωτική περιοχή που από αιώνες θεωρεί ότι βρίσκεται στην δική της σφαίρα επιρροής να περιέλθει στα χέρια των Αμερικανών ανταγωνιστών της ή δορυφόρων της Ουάσιγκτον. Το γεγονός όμως ότι και οι δύο χώρες είναι πυρηνικές δυνάμεις καθιστά τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και την κλιμάκωση της κρίσης σε τέτοιες κρίσιμες περιοχές στο μέλλον επικίνδυνο φαινόμενο.

Πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και διάφορα μαθήματα που προκύπτουν μέσα από αυτή την κρίση στη Ν. Οσετία και τη ρωσική δράση. Έχει επιβεβαιωθεί η ρωσική προειδοποίηση ότι τυχόν αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κόσσοβου θα δημιουργήσει προβλήματα με άλλες αποσχισθείσες περιοχές. Η Ρωσία έχει ανακάμψει και έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση τώρα ως στρατιωτική δύναμης. Στο εσωτερικό της χώρας έχει μεταφερθεί το μήνυμα ότι στο τέλος της ημέρας η Ρωσία είναι η κυρίαρχη δύναμη στον Καύκασο και στη γύρω περιοχή. Στην Γεωργία και σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες της περιοχής που έχουν αναπτύξει στρατιωτικές δεσμεύσεις ή προσβλέπουν σε στενότερη συμμαχία με τις ΗΠΑ έχει αποδειχθεί ότι από τέτοιες ρυθμίσεις είναι αμφίβολο τελικά το όφελος τους. Ότι σε τελική είναι μύθος η αντίληψη ότι οι ΗΠΑ μπορούν αξιόπιστα να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους και ότι αυτό μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί σε συνεργασία και με καλές σχέσεις με τη Μόσχα.

Υπήρξαν προειδοποιήσεις και αρκετή ρητορική από την Αμερικανική Διοίκηση και άλλους Ευρωπαίους επίσημους αλλά βέβαια χωρίς κανένα στρατιωτικό αντίκρισμα, γνωρίζοντας την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις του καθεστώτος του Γεωργιανού προέδρου ενώ μόλις πριν λίγο καιρό το παρότρυναν στις επιδιώξεις του, εκπαίδευαν και εξόπλιζαν σημαντικά τις ένοπλες δυνάμεις του και προωθούσαν την ένταξη του στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Επίσης οι Αμερικανοί με δύο σοβαρά μέτωπα ανοιχτά στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και ιδιαίτερα με το πρόβλημα του Ιράν ανά χείρας, χρειάζονται τη συνεργασία και τη βοήθεια της Ρωσίας να μην τους δημιουργήσει αποσταθεροποιητικές συνθήκες αλλού καθώς και για να μην πωλήσουν πυραύλους S-300 στους Ιρανούς. Υπ’ αυτές τις συνθήκες οποιαδήποτε περεταίρω στρατιωτική ανάμιξη των ΗΠΑ θα ήταν πολύ επικίνδυνη και ασύμφορη για την Αμερική.Η ρωσική αρκούδα με τη δράση της στην Ν. Οσετία έχει δείξει τα νύχια της και καταστήσει αρκετά σαφή τα όρια ανοχής της σε δραστηριότητες στον Καύκασο και στην περιφέρεια της. Έχει επιδείξει ακόμη ότι μπορεί να μην είναι υπερδύναμη όπως πριν αλλά δεν είναι στρατιωτικά παράλυτη ως διεθνής παίχτης όπως πιθανόν να νόμιζαν μερικοί κρίνοντας από κάποιες αδυναμίες που δημιουργήθηκαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

11.08.2008


ΡΩΣΙΑ, ΚΙΝΑ, ΚΟΥΒΑ
ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΣΥ


Κρίνοντας από πρόσφατο άρθρο του στο «Φιλελεύθερο», 5.1.2007, με τίτλο «οι Αντιλήψεις του Χριστόφια», φαίνεται ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, είτε προσπαθεί να αποενοχοποιηθεί από τη στάση που τήρησε το κόμμα του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) εναντίον της φίλης προς εμάς Ρωσίας, για τη συμπεριφορά της Μόσχας απέναντι στην εχθρική προς εμάς Τσετσενία, είτε δεν αντιλαμβάνεται τη ζημιά που τέτοιου είδους ενέργειες – που δεν είναι οι μόνες - μπορούν να προκαλέσουν στην υπόθεσή μας.

Αποενοχοποίηση
Πρώτα όμως ας αναφερθεί ότι ούτε το ΑΚΕΛ, ούτε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος έχουν περίεργες αντιλήψεις και κάνουν εκπτώσεις ή ακολουθούν πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ατομικών ελευθεριών, και τρομοκρατίας - κρατικής και άλλης - όπως ισχυρίζεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ. Κάθε άλλο, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεύτερο, αυτός ο ισχυρισμός του αξιωματούχου του ΔΗΣΥ δεν αποενοχοποιεί το Δημοκρατικό Συναγερμό για την ιδιαίτερα επιθετική του στάση απέναντι στη Ρωσία στο ΚΣΣΕ, ενώ την ίδια ώρα παραβλέπει τις επίσης αποτρόπαιες πράξεις τρομοκρατίας των Τσετσένων κατά αθώων Ρώσων πολιτών. Παραβλέπει ακόμη και το γεγονός ότι η Τσετσενία είναι η πρώτη που έστειλε αεροσκάφος της στα κατεχόμενα και ότι είχε διακηρύξει την πρόθεση της να αναγνωρίσει ακόμη και αύριο το ψευδοκράτος εάν της ζητηθεί - για να εξευμενίσει την Τουρκία, από την οποία παίρνει ενισχύσεις εναντίον της Ρωσίας.

Ούτε και διαγράφει το γεγονός ότι ο ανοικτός πόλεμος στο Συμβούλιο της Ευρώπης κατά της Ρωσίας, η οποία είχε να επιδείξει και «ουσιαστική πρόοδο» στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούσε σοβαρό πολιτικό ολίσθημα από μέρους της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, που θα μπορούσε να διασαλεύσει τις σχέσεις μας με το Κρεμλίνο. Είναι σοβαρό πολιτικό ολίσθημα γιατί η ηγεσία του ΔΗΣΥ συλλαμβάνεται να μην αντιλαμβάνεται τη σημασία των σχέσεων μας με τη χώρα αυτή, τη στιγμή που κόπτεται γιατί με τις ενέργειες της η κυβέρνηση μας έχει οδηγηθεί σε διεθνή απομόνωση. Της διαφεύγει το γεγονός ότι η Ρωσία διαχρονικά υπήρξε ένας συνεπής φίλος και σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας και υποστηρικτής των θέσεων μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ότι είναι σημαντικός προμηθευτής οπλισμού για τις ανάγκες της άμυνας της Κύπρου όταν άλλοι αρνούνται να μας προμηθεύσουν, αφήνοντας μας εκτεθειμένους στις κατοχικές δυνάμεις.

Επίδειξη αχαριστία
Δυστυχώς η εσφαλμένη αυτή συμπεριφορά του ΔΗΣΥ δεν είναι η μόνη, αλλά εκδηλώνεται επίσης όταν κατά καιρούς ηγετικά του στελέχη σαρκάζονται την πάλαι ποτέ Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) και το καθεστώς της ή και άλλες πρώην Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες, περιλαμβανομένης της Κούβας και της Κίνας. Ειλικρινά αυτή η συμπεριφορά, τουλάχιστο για μας τους Κυπρίου, αποτελεί επίδειξη αχαριστίας, γιατί, είτε συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με το καθεστώτος της ΕΣΣΔ, δεν μπορεί να αγνοεί ότι σε κάποιες πολύ κρίσιμες εποχές για την Κύπρο όταν και η Αθήνα ακόμη μας εγκατέλειπε, η Σοβιετική Ένωση προστάτευσε την Κυπριακή Δημοκρατία και το λαό της, αποτρέποντας τα σχέδια εισβολής της Τουρκίας και τους νατοϊκούς σχεδιασμούς για διχοτόμηση του νησιού, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες των πράξεων τους και ότι δεν θα παρέμενε απαθής. Δεν μπορεί να αγνοεί κανείς ότι πρώην Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες μας τροφοδοτούσαν με οπλισμό και μας υποστήριζαν ένθερμα στον ΟΗΕ - περιλαμβανομένης και της Κούβας, την οποία συχνά ειρωνεύεται η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, χλευάζοντας το καθεστώς της χώρας και τον Κάστρο, αγνοώντας ότι τυγχάνουν πλατιάς υποστήριξης και αποδοχής από το κουβανέζικο λαό, και ότι οι Αμερικανοί πάσκιζαν ανεπιτυχώς να το ανατρέψουν. Ούτε μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η Κίνα μέχρι σήμερα μας βοηθά και μας στηρίζει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον τομέα των εξοπλισμών. Εκτός αν κάποια ηγετικά στελέχη του ΔΗΣΥ δεν αντιλαμβάνονται ότι με τις προσβλητικές αναφορές τους στο Πεκίνο και στους Κινέζους ρίχνουν σκιές στις σχέσης μας με τη μεγάλη αυτή χώρα.

Να αναθεωρηθεί
Αν δεν τα αναγνωρίζουν όλα αυτά στο Δημοκρατικό Συναγερμό, κάπου θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα σωστής πολιτικής αντίληψης των πραγμάτων από το κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από αυτού του είδους την συμπεριφορά της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, η οποία θα ήταν καλό να τους προβληματίσει και να αναθεωρήσουν τη στάση τους γιατί πραγματικά μόνο ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει στις διεθνείς σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο εθνικό μας θέμα.

11.01.2007

Αναβίωση Ψυχρού Πολέμου Ρωσίας - ΗΠΑ;

Μπορεί να είναι πολύ νωρίς να λεχθεί ότι επιστρέφουμε στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου αλλά η πορεία των σχέσεων Ρωσίας – Ηνωμένων Πολιτειών και ίσως ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών φαίνεται ότι εισέρχεται σε μια δύσκολη φάση, την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν στενά οι Βρυξέλλες και βέβαια η κυπριακή διπλωματία - με επιπτώσεις στην Ευρώπη, στις διεθνείς σχέσεις, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλεια (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και την Κύπρο.

Οι ενέργειες των Αμερικανών μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, στην προσπάθεια τους να εκμεταλλευτούν προς όφελος τους την πλεονεκτική τους θέση στο μονοπολικό σύστημα που προέκυψε με την κατάρρευση του αντίπαλου δέους - της Σοβιετικής Ένωσης – έχουν προκαλέσει συσωρευτικά τις αντιδράσεις της Μόσχας, της μόνης δύναμης που μπορεί ακόμη με το πυρηνικό της οπλοστάσιο να εξαφανίσει τις ΗΠΑ από προσώπου της γης. Με μεγάλη καχυποψία έβλεπαν οι Ρώσοι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τις ενέργειες των ΗΠΑ να διευρύνουν το ΝΑΤΟ με διάφορα προσχήματα και ρυθμίσεις ( π.χ Συνεταιρισμός για τη Ειρήνη) προς τις ανατολικές χώρες της Ευρώπης, πρώην μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, πλησιάζοντας τα σύνορα τους ή δημιουργώντας άλλες συμμαχίες και συνεργασίες που βασικά περικύκλωνα στρατιωτικά τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ας σημειωθεί ότι η απόφαση της Μόσχας πριν μερικά χρόνια να αδρανοποιήσει τη συμμετοχή της στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη αποτελούσε ρωσική αντίδραση στις εξελίξεις αυτές.

Όμως για τους Ρώσους το ποτήρι ξεχείλισε με την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν στην εγκατάσταση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας σε ευρωπαϊκές χώρες πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες, πράγμα που το Κρεμλίνο εκλαμβάνει ως σοβαρή πρόκληση εναντίον της Ρωσίας. Η ρωσική κυβέρνηση απορρίπτει τον αμερικανικό ισχυρισμό ότι η Αντιπυραυλική Ασπίδα που προτίθενται να εγκαταστήσουν έχει σκοπό να αποκρούσει πυραυλική επίθεση από αποσαρθρωθέντα κράτη, το Ιράν, τη Βόρειο Κορέα κ.λπ - που εν πάση περιπτώσει δεν διαθέτουν τέτοιες ικανότητες - και υποδεικνύει ότι πραγματικός σκοπός τους είναι να ουδετεροποιήσουν την πυρηνική «αποτρεπτική απειλή», όπως την αποκαλούν, που μπορεί η Μόσχα να προβάλει σε όσους τρέφουν επιθετικές φιλοδοξίες εναντίον της χώρας και των συμφερόντων της.

Αυτό εξηγεί και το λόγο γιατί η πρόσκληση της Ουάσιγκτον προς τη Μόσχα για να συνεργαστούν και να μοιραστούν την τεχνολογία της εγκατάστασης της Αντιπυραυλικής Ασπίδας είχε απορριφθεί από τους Ρώσους. Ήταν μια λογική ρωσική αντίδραση γιατί βασικά ήταν σαν να τους προσκαλούσαν να ανοίξουν τον τάφο τους με τα ίδια τους τα χέρια. Εξηγεί επίσης μια σειρά άλλων ενεργειών και αποφάσεων των Ρώσων που σχετίζονται άμεσα με την αμερικανική ηγεμονική συμπεριφορά αλλά και με τη στάση ορισμένων κύκλων της Ε.Ε. ή και πρώην σοσιαλιστικών δημοκρατιών που για ιστορικούς λόγους έχουν κάποιες φοβίες από την κατεύθυνση της Ρωσίας και επιδεικνύουν μια λιγότερο φιλική συμπεριφορά απέναντι στους Ρώσους. Η απειλή του Προέδρου Πούτιν μέσα από το τελευταίο διάγγελμα του προς το έθνος ότι θα αποσυρθεί από τη Συνθήκη των Συμβατικών Δυνάμεων της Ευρώπης και η προχθεσινή ανακοίνωση ότι η Ρωσία θα ασκήσει βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο θέμα της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, περιπλέκουν μεν τα θέματα ασφάλειας στον ευρωπαϊκό χώρο και ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα, αλλά αυτό είναι καθαρά αποτέλεσμα της στάσης των ΗΠΑ και ορισμένων δυτικών απέναντι στη ρωσική αρκούδα.

Ανησυχητικό βέβαια είναι το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση σχέσεων που διαμορφώνεται είναι πολύ δύσκολο πια να ελεγχθεί και ότι θα έχει άμεσες επιδράσεις στην ασφάλεια στην Ευρώπη αλλά και στον εξελισσόμενο ανταγωνισμό Ρωσίας – ΗΠΑ σε άλλες περιοχές του πλανήτη και ασφαλώς στη Μέση Ανατολή. Και το χειρότερο είναι ότι η επιδεινούμενη ατμόσφαιρα δεν είναι προϊόν τακτικών χειρισμών, ή θέμα προσωπικού στιλ των πολιτικών ή εκλογικών σκοπιμοτήτων αλλά των στρατηγικών αντιλήψεων και πεποιθήσεων των αντιπάλων πλευρών.

Έτσι η Ευρώπη θα βρεθεί και πάλι ανάμεσα στην αντιπαράθεση Ρωσίας – Ηνωμένων Πολιτειών και θα υποστεί τις περισσότερες επιπτώσεις από τον ανταγωνισμό αυτό. Θα επηρεαστεί άμεσα η Ε.Ε και η ΚΕΠΠΑ. Η Ένωση, είτε θα παραπαίει μη παίρνοντας θέση, είτε θα είναι υποχρεωμένη σε κάποια ζητήματα να τοποθετηθεί αρνητικά ή θετικά- υπέρ ή εναντίον της μιας ή της άλλης πλευράς - είτε τα μέλη της θα τοποθετούνται κατά βούληση όπως τους συμφέρει. Οι πρώτες άμεσες επιδράσεις της κατάστασης αυτή θα γίνουν σύντομα αισθητές με αφορμή το θέμα του Κοσσόβου όπου οι εξελίξεις προβλέπονται πλέον επικίνδυνες και όπου περιπλέκονται σε μεγάλο βαθμό οι σχεδιασμοί της Ε.Ε., καθώς και η αποστολή και ο ρόλος των ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η Κύπρος ως μέλος της Ένωση με δηλωμένη την πρόθεση της να συνεισφέρει στρατιωτικά σε αποστολές της Ένωσης ή με τις διευκολύνσεις που συμφώνησε να παραχωρεί στις ΗΠΑ για αόριστο χρονικό διάστημα η προηγούμενη διακυβέρνηση, δεν αποκλείεται να βρεθεί και αυτή ενώπιον διλημμάτων.

14.05.2007